تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

 

مجتمع های تجاری تهران زیر مجموعه ALLWTC

 
نام مجتمع تجاری تعداد طبقات تعداد واحد ها تلفن آدرس صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری مرکز خرید ونک 2 طبقه 1 واحد 021-88775617 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مرکز خرید میرداماد 18 طبقه 550 واحد 021-88775617 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری اطمینان 5 طبقه 200 واحد 021-33868612 ورود به صفحه مجتمع تجاری
برج نگار 31 طبقه - واحد 021-2196641 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری نگین رضا 2 طبقه 40 واحد 021-44031394 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری گل‌ها - طبقه - واحد 021 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری اسکان - طبقه 35 واحد 021-88798602 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری افشین 9 طبقه - واحد 021-55259211 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری الماس کریم‌‌خان 7 طبقه 540 واحد 021-88899996 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری رز مال 5 طبقه - واحد 021-447479153 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری گلستان خیام 5 طبقه 350 واحد 021 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری گلستان 3 طبقه 187 واحد 21-88090729 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری پاسارگاد 7 طبقه 96 واحد 21-44258938 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مرکز خرید باران 23 طبقه - واحد 021 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری یگانه 7 طبقه 200 واحد 21-3050625 ورود به صفحه مجتمع تجاری