تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

 

مجتمع های تجاری تهران زیر مجموعه ALLWTC

 
نام مجتمع تجاری تعداد طبقات تعداد واحد ها تلفن آدرس صفحه مجتمع تجاری
عرش آجودانیه 8 طبقه 154 واحد تجاری 021-22800600 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری پالادیوم 13 طبقه ۱۲۰ واحد - ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری کوروش 18 طبقه 550 واحد 021-44000010 ورود به صفحه مجتمع تجاری
تیراژه 1 3 طبقه - واحد 021-44491723 ورود به صفحه مجتمع تجاری
بام‌لند مجتمع تجاری 3 طبقه 47 واحد 021-40443080 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری میلاد نور 11 طبقه 326 واحد 021-88085104 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری سام‌سنتر 9 طبقه 240 واحد 021-22017534 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری مگامال 9 طبقه 205 واحد 021-446300034 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری تندیس 9 طبقه 265 واحد 021-22744695 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری قائم 5 طبقه 300 واحد 021-22710068 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری دنیای نور 5 طبقه 280 واحد 021-22339595 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری روشا 5 طبقه 110 واحد 021-25714000 ورود به صفحه مجتمع تجاری