تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

(مرکز تجاری سام (سام سنتر

مرکزتجاری سام در خيابان فرشته تهران واقع شده است. مرکزتجاری سام باداشتن زمینی به مساحت هزار و
750 متر مربع، در 9 طبقه تسشکیل شده است.
سم سنتر شامل، 26 فروشگاه تجاری در ابعاد 35 تا 200 متری در دو طبقه همکف و اول است .
200 پارکینگ در طبقات دوم تا هفتم، یک طبقه آشپزخانه و هزار و 200 متر فضای رستورانی در طبقه
نهم است .
رستوران ها با چشم‌اندازی کوهستانی در بهترین نقطه شهر تهران به مرکز خریدکم‌نظیری مبدل شده است.
26 فروشگاه تجاری