روبو رویال

تجربه یک غذای روباتیکی

درباره رستوران رباتیکی روبو رویال

براى اولین بار در ایران، در رستوران روبو رویال رباتها براى شما غذا آماده و سرو مى کنند. در این رستوران همکارى نیروى انسانى و ماشین باعث مى شود در حالیکه غذاى لذیذى میل مى کنید، تجربه متفاوتى از هنر و تکنولوژى نیز داشته باشید. در روبو رویال با انتخاب غذاهاى خوشمزه همراه با تکنولوژى مى توانید اوقات بسیار خوبى را با خانواده خود سپرى کنید.

منو

اینستاگرام روبو رویال