مرکز خرید پرنیان


مرکز خرید پرنیان واقع در تهران اتوبان ارتش، بعد از مینی سیتی، مرکز خرید پرنیانتعداد طبقات تجاری:
2تعداد واحدهای تجاری:
97