تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

 

مجتمع های تجاری و مراکز تجاری تبریز زیر مجموعه allwtc

 
نام مجتمع تجاری تعداد طبقات تعداد واحد ها تلفن آدرس صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری لاله پارک ۶ طبقه ۱۲۶ باب واحد تجاری 04136600310 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری اطلس 18 طبقه 281 واحد تجاری و خدماتی و 80 واحد اداری 04133249470 ورود به صفحه مجتمع تجاری
مجتمع تجاری ستاره باران 14 طبقه 8 طبقه اداری، 4 طبقه تجاری، 2 طبقه پارکینگ 04134410441 ورود به صفحه مجتمع تجاری