تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

مجتمع تجاری اداری برج گلدیس

 
مجتمع تجاری اداری برج گلدیس تهران در سال 1379 در ضلع جنوبشرقی فلکه دوم صادقیه راه اندازی
گردید و اکنون یکی از مراکز شناخته شده تهران میباشد. این مجتمع در 3 طبقه تجاری و 10 طبقه اداری،
دارای 330 واحد تجاری و حدود 220 واحد اداری میباشد. 
تعداد واحدها: 330 
تعداد طبقات: سه طبقه تجاری 
تلفن: 44288800 
نشانی : فلکه دوم صادقیه- مجتمع گلدیس