مرکز خرید میرداماد


تعداد واحدها: 103
تعداد طبقات: یک طبقه ، 3 سایت
متراژ : 5000 متر مربع
تلفن: 22924599
نشانی : خیابان میرداماد - بین شریعتی و محسنی - ابتدای خیابان رودبار- مرکز خرید میرداماد