تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

در میانه های بزرگراه ستاری در غرب تهران، مجتمعی بزرگ توجه هر رهگذری را به خود جلب می کند و بار ترافیکی مقابل آن علامت سوالی را به وجود می آورد. اینجا کورش مال است؛ مرکزی تجاری و فرهنگی که دنیایی جذاب را درون خود دارد و طرفدارانش هم کم نیستند.


https://www.kouroshmall.com/