تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

Book Counter

کانتر کتاب عرش آجودانیه

باواسطه به جهان نگاه کن

کتاب‌خوانی ، نوعی نگاه باواسطه به جهان است در مقابل لحظاتی که بی‌واسطه جهان را تجربه می‌کنیم.
کتاب، هم‌نشینی است که تو را خسته و ملول نمی‌سازد، دوستی است که تو را فریب نمی‌دهد، رفیقی است که به تو آزار نمی‌رساند، بلندنظر و جوانمردی است که تو را گرفتار یکنواختی و روزمرگی نمی‌سازد و همسایه‌ای است که در کار تو تأخیر روا نمی‌دارد.
همیشه راحلی برای ناامیدی هست و آن ، وعده‌ی زیبایی‌هاست که در دنیای روشنای آینده انتظار ماست!

کانتر کتاب عرش آجودانیه

عرش آجودانیه

واحد : کانتر کتاب

ایمیل اختصاصی کانتر کتاب  

ketab-arsh@allwtc.com​

پست های اخیر
کانتر کتاب
nima
کانتر کتاب
nima
کانتر کتاب
nima
کانتر کتاب
nima
دیگر فروشگاه های عرش