تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

مناسبتهای اردیبهشت در سایت جامع مجتمع های تجاری AllWTC

ایران ریتیل شو

Iran Retail Show

تعطیلی مراکز خرید در ایام کرونا قسمت یازدهم برنامه ایران ریتیل شو

در قسمت اول از فصل دوم برنامه ایران ریتیل شو میزبان 3 مدیرعامل موفق مراکز خرید کشور بودیم و حول محور تعطیلی مراکز خرید در ایام کرونا صحبت کرده اند…

5-min

بخش ابتدایی قسمت یازدهم برنامه ایران ریتیل شو

بخش پایانی قسمت یازدهم برنامه ایران ریتیل شو

سیتامیت اورمیهSlide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail