تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

به فودکورت عرش آجودانیه خوش آمدید!

فـــست فـــود

و غــذای ایــتالیایــــی

ITALIAN & FAST FOOD

SALAD BAR

سـالاد بار

کافی شاپ

Coffee Shop

Persian Food

غــــــذای ایــــــرانی

Turkish Food

غذای ترک