تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

رویداد های مجتمع های تجاری

arsh logo

رویداد

بخش رویداد های  Allwtc  پلتفرمی جامع است ،برای معرفی همه آنچه در مجتمع های تجاری در سرتاسر ایران در حال برگزاری است و همینطور گزارشی از رویداد های برگزار شده را ،یکجا مشاهده نمایید.

رویدادهای اخیر

فستیوال ها و افتتاحیه ها

اطلاع رسانی برنامه های جشنواره ها و افتتاحیه هایی که در مجتمع های تجاری کشور در حال وقوع است. 

سینما و کنسرت ها

اطلاع رسانی برنامه های کنسرت ها و فیلم های پردیس سینمایی که در مجتمع های تجاری کشور در حال اجرا می باشند.

رویداد های فرهنگی

اطلاع رسانی برنامه های رویدادهای فرهنگی و رو نمایی ، که در مجتمع های تجاری کشور در حال وقوع است.