رویداد های مجتمع های تجاری

Custom Image

جشنواره

Custom Image

قرعه کشی

Custom Image

فرهنگی

Custom Image

سینما و کنسرت

arsh logo

رویداد

بخش رویداد های  Allwtc  پلتفرمی جامع است ،برای معرفی همه آنچه در مجتمع های تجاری در سرتاسر ایران در حال برگزاری است و همینطور گزارشی از رویداد های برگزار شده را ،یکجا مشاهده نمایید.

رویدادهای اخیر

رویداد فرهنگی

مسابقه نقاشی با موضوع مادر

جشنواره روشا

افتتاح فروشگاه ترنج خواب

رویداد جشن

جشن کودک و خانواده عمو امید

فستیوال ها و افتتاحیه ها

اطلاع رسانی برنامه های جشنواره ها و افتتاحیه هایی که در مجتمع های تجاری کشور در حال وقوع است. 

سینما و کنسرت ها

اطلاع رسانی برنامه های کنسرت ها و فیلم های پردیس سینمایی که در مجتمع های تجاری کشور در حال اجرا می باشند.

رویداد های فرهنگی

اطلاع رسانی برنامه های رویدادهای فرهنگی و رو نمایی ، که در مجتمع های تجاری کشور در حال وقوع است.

رونمایی

رویداد فرهنگی

مجتمع تجاری در ایران