تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

برج بلور


برج ۲۵ طبقه بلور یک برج تجاری، اداری و خدماتی است که ۳ طبقه را به مرکز خرید و ۱ طبقه را به
فودکورت اختصاص داده است. از امکانات برج ۳ طبقه پارکینگ و رستوران گردان در طبقه ۲۵ است.
تعداد واحدها: 130 واحد تجاری
ساعت کار: هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۱ شب.
آدرس: آبرسان، فلکه دانشگاه.