تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

مرکز خرید اطلس مال


كه در محله نیاوران منطقه 1 شهرداری تهران واقع شده است شامل 6 طبقه پاركینگ ، 4 طبقه تجاری ،
یک طبقه فودكورت، رستوران و شهربازی و 9 طبقه اداری است
تعداد طبقات تجاری:4
تلفن: 02122810902
دورنگار:02122804818
وبسایت: www.atlasmall.ir
تعداد واحدهای تجاری: 331