● فیدر مناسب گربه و سگ های اسمال و مدیوم شما میتونید با خیال راحت ساعت غذای حی…

5/5


● فیدر
مناسب گربه و سگ های اسمال و مدیوم
شما میتونید با خیال راحت ساعت غذای حیون خونگیتون رو تنظیم کنید تا راس ساعت غذا وارد ظرفش بشه
اینجوی وقتی خونه نیستید میتونن سیر غذا بخورن 🐶🐱Source