‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خورشت قرمه سبزی ای که به دست سر آشپز های رستوران آریا پخته شود ، بهتر…

5/5


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
خورشت قرمه سبزی ای که به دست سر آشپز های رستوران آریا پخته شود ، بهترین حس و طمع از این غذای اصیل ایرانی را به شما منتقل می کند.😍✌🏻
.
.
.
.
.
#رستوران #رستورانگردی #غذای_ایرانی #حالخوب #فیدیلیو #قیمه #خورشت #آجودانیه #عرش_آجودانیه #کجا_چی_بخوریم #خوشمزه #میرزاقاسمیSource