‌ در #آرامش زندگی کن ‏خوشحالی جایش ‏همینجاست کنار تو؛ ‏نگذار ‏#زندگى از مقابل ‏چ…

5/5


blank


در #آرامش زندگی کن
‏خوشحالی جایش
‏همینجاست
کنار تو؛
‏نگذار ‏#زندگى از مقابل ‏چشمانت لحظه‌ای دور شود
‏و تو فقط
‏نظاره گرش باشى
‏زندگى را زندگى کن
‌‌
#تکنولوژی_مراقبت_از_سلامت #اسنواکووی
#هواتو_داریم #مسئولیمSource

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin