اقلام پیدا شده

ردیفعنواندسته بندیزمان پیدا شدنمکان پیدا شدن
۱کیف قهوه ای حاوی مدارککیف مدارک۱۳۹۸-۱۱-۱۰مجتمع تجاری کوروش - طبقه پنجم
۲کیف پولکیف پول۱۳۹۸-۱۱-۱۰مجتمع تجاری کوروش - طبقه همکف
۳پاوربانک romossسایر۱۳۹۸-۱۱-۰۳مجتمع تجاری کوروش - طبقه سوم
۴فلاسکسایر۱۳۹۸-۱۱-۰۱مجتمع تجاری کوروش - طبقه ششم
۵کلید ۳ تاییسوئیچ، کلید۱۳۹۸-۱۰-۲۷مجتمع تجاری کوروش - طبقه منفی دو
۶کارت ایثارگران نرگس سنایی اشتیانیکارت شناسایی۱۳۹۸-۱۰-۲۳مجتمع تجاری کوروش - طبقه همکف
۷قمقمهسایر۱۳۹۸-۱۰-۲۰همکف
۸دسته کلیدسوئیچ، کلید۱۳۹۸-۱۰-۲۰مجتمع تجاری کوروش - طبقه اول
۹هنذفریسایر۱۳۹۸-۱۰-۲۰مجتمع تجاری کوروش - طبقه دوم
۱۰گوشی سامسونگ تاشوگوشی تلفن همراه۱۳۹۸-۱۰-۲۰مجتمع تجاری کوروش - طبقه دوم
۱۱سوییچ پژوسوئیچ، کلید۱۳۹۸-۱۰-۲۰مجتمع تجاری کوروش - طبقه اول
۱۲کلید ۵ تاییسوئیچ، کلید۱۳۹۸-۱۰-۲۰مجتمع تجاری کوروش - طبقه ششم
۱۳کارت ملی محمد صادق اسدیکارت ملی۱۳۹۸-۱۰-۲۰مجتمع تجاری کوروش - طبقه دوم
۱۴کارت ملی حسام کرمیکارت ملی۱۳۹۸-۱۰-۲۰مجتمع تجاری کوروش - طبقه سوم
۱۵کارت دانشجویی حسان جعفر زاده جوپشنیکارت شناسایی۱۳۹۸-۱۰-۲۰مجتمع تجاری کوروش - طبقه دوم