تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

پک جدید ١ شیر بادام بخر ٢ تا بار ببر دوستان علاقمند به شیر بادام در صورت خرید …

5/5


پک جدید
١ شیر بادام بخر ٢ تا بار ببر
دوستان علاقمند به شیر بادام در صورت خرید شیر بادام ٢ عدد بار خوشمزه @hbsweets
به انتخاب خودشون میتوانند انتخاب کنند و ببرن ???
??
قیمت پک : ۴۵٠٠٠ تومان
خرید فقط به صورت حضوری و یا در از طریق تماس با شعبات ارسال خواهد شد
از طریق تماس با شعبات:
?ش١ بلوار اندرزگو – مجتمع تجاری سانا 09911224485
?ش٢ زعفرانیه -مجتمع تجاری پالادیوم ? ٢٢۶۶٨١٣۴
@hbsweetsSource