فقط 1 روز تا افتتاحیه رستوران روبو رویال ( اولین رستوران رباتیکی ) مانده است . ….

5/5


فقط 1 روز تا افتتاحیه رستوران روبو رویال ( اولین رستوران رباتیکی ) مانده است . . .
جمعه 12 مرداد ساعت 19 در فود کورت عرش آجودانیهSource