شیرینی های رژیمی اچ بی سوییت را در مرکز خرید پالادیوم نیز میتوانید خریداری نمای…

5/5


🥨
شیرینی های رژیمی اچ بی سوییت را در مرکز خرید پالادیوم نیز میتوانید خریداری نمایید.
آدرس: شعبه 2 زعفرانیه – مجتمع تجاری پالادیوم
🎂
تلفن:22668134
🍪
🥠
#دسر #شیرینی #قند #دیابت #رژیمی #پالادیوم #قنادی #خوشمزه_شوSource