در #روبورویال کلی #ربات (انسانما، بازو، کارتزین، سرونت) درقالب یک پروژه بزرگ #رب…

blank
5/5
blank


blank

در #روبورویال کلی #ربات (انسانما، بازو، کارتزین، سرونت) درقالب یک پروژه بزرگ #رباتیکی باهم کار می کنند.Source

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin