تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

در #روبورویال شما شاهد یک همکاری رباتیکی برای ارایه غذای خوشمزه خواهید بود #غ…

5/5


در #روبورویال شما شاهد یک همکاری رباتیکی برای ارایه غذای خوشمزه خواهید بود ? ?

#غذای‌رباتیکی #رباتیک #رستوران‌رباتیکی#رباتیک‌پیتزا
#rtp #roboroyalSource