تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تداوم تعطیلی فروشگاه‌های آمازون

5/5

تداوم تعطیلی فروشگاه‌های آمازون

با مشکلات ایجاد‌شده در پی شیوع ویروس کرونا برای آمازون، فروشگاه‌های فیزیکی این برند پس از مراکز خرید هند و چین در اروپا هم کاهش یافت.

پیش از این هند در پی ادامه تنش با چین به آمازون ۱۵ روز فرصت داده تا قوانین مربوط به کشور تولیدکننده کالای ارائه‌شده در این پلتفرم را مشخص کند و در غیر این صورت با اقدام قانونی روبه‌رو خواهد شد. اکنون نوبت به مراکز خرید اروپا رسیده که در پس شیوع گسترده ویروس کرونا، دستور بسته شدن فروشگاه‌های فیزیکی آمازون را صادر کنند. به این ترتیب سود این برند از فروشگاه‌های فیزیکی کمتر خواهد شد.

منبع : پایگاه خبری تجارت طلایی