تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

بفرمایید پیتزای رباتیکی روبو رویال آجودانیه، فودکورت عرش آجودانیه، طبقه دوم #r…

5/5


بفرمایید پیتزای رباتیکی روبو رویال ???
آجودانیه، فودکورت عرش آجودانیه، طبقه دوم

#roboroyal #robo_royal #rtp #roboticfood #robotics #roboticrestaurant #roboticpizza
#روبورویال #رویال‌توسعه‌پایدار #غذای‌رباتیکی #رباتیک #رستوران‌رباتیکی #رباتیک‌پیتزاSource