اچ بی سوییت در مرکز خرید سانا : ما در مجتمع تجاری سانا واقع در بلوار اندرزگو من…

5/5


📍
اچ بی سوییت در مرکز خرید سانا :
ما در مجتمع تجاری سانا واقع در بلوار اندرزگو منتظرتان هستیم.
با اچ بی سوییت لذت خوردن شیرینی های سالم و خوش طعم را تجربه کنید.
😋

شماره تماس : 09911224485
#ساناسنتر #قنادی #رژیمی #بدون_قند #اچ_بی_سوییت #شیرینی_سلامت #hbsweetSource