اچ بی سوییت در اسکای سنتر: شعبه ی سوم اچ بی سوییت در اسکای سنتر لواسان واقع است…

5/5


اچ بی سوییت در اسکای سنتر:
📍
شعبه ی سوم اچ بی سوییت در اسکای سنتر لواسان واقع است!📍
اچ بی سوییت اینجاست تا لذت خوردن شیرینی های رژیمی را به شما هدیه کند.💕
شماره تماس : 26565829
#رژیمی #رژیم #شیرینی #شیرینی_رژیمی #سلامتی #ورزش #اچ_بی_سوییتSource