اتمام موجودی کوله فضایی موجود در فروشگاه مناسب برای حمل سگ های بسیار کوچک، گربه…

5/5


♦️اتمام موجودی♦️
کوله فضایی
موجود در فروشگاه

مناسب برای حمل سگ های بسیار کوچک، گربه و  سایر حیوانات کوچک

دریچه دایره ای شکل همراه با کپسول فضایی از جنس پلاستیک شفاف

تسمه کوتاه قلاب دار برای اتصال به قلاده و جلوگیری از بیرون پریدن حیوانSource