تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

تخفیف ها و جدیدترین محصولات مراکز خرید و مجتمع های تجاری کشور

آنالیز مجتمع های تجاری

5/5

آنالیز مجتمع های تجاری

وضع این بخش را با مثالی آغاز میکنیم :
مسافری به شهر شما آمده است. از شما که ساکن آنجا هستید می پرسد که مجتمع مگامال بهتر است یا کورش ؟!
شما در جواب چه خواهید گفت ؟ جواب هایی که به آن ها می دهید از نظر معیار های شخصیتان بوده و از روی آنها پیشنهاد خود را می دهید یا از شما می پرسد که کدام یک از این دو مجتمع امروز تخفیف های ویژه ای دارد ؟ کدام کیفیت غذای بهتری دارد ؟
پاسخ به این پرسشها بسیار دشوار بوده و احتمال دارد درست و یا بر عکس باشد .

مثال دیگر :
در این مجتمع های تجاری آیا فروشگاه X وجود دارد ؟چند مورد میتوانید به من بگویید که چه فروشگاه هایی در این مجتمع های تجاری وجود دارد ؟همین پرسشها برای خودمان هم هست به این گونه که ما نمیدانیم دقیقاَ چه فروشگاه هایی در مجتمع ها هستند .و یا نمیدانیم کدام مجتمع برتر است .کدام تخفیف های ویژه دارد تا برایشان ارزان تر تمام شود .پس شما احتیاج به برنامه ای دارید تا در کنار خرید مطمًن ,خریدی ارزان را هم انجام دهد .
این بخش از آلسان بسیار مشکل بود آنالیزهای آلسان باید توسط افراد متخصص انجام گیرد تا ایرادی در روند آمار گیری پیش نیاید و نیز برای مخاطبین رضایت حد اکثر را بر آورده نماید .