اسفند ۲۰, ۱۳۹۸
افزایش فروش در مجتمع های تجاری

اعتماد کلید طلایی برای افزایش فروش و پاخور در مجتمع های تجاری

آیا فروشگاه ها برای خود سایت های خرید آنلاین ایجاد کنند، باعث خواهد شد تا فروش آنها کاهش یابد؟ این سوالی است که امروز در ایران همه مدیران مجتمع های تجاری چه تازه وارد چه قدیمی در ذهن خود دارند.
اسفند ۱۰, ۱۳۹۸
آیا مجتمع های تجاری باعث تخریب بازار سنتی می شوند؟

آیا مجتمع های تجاری باعث تخریب بازار سنتی می شوند؟

این سوالی است که هر دولتی نمی داند که آن را تایید و یا تکذیب کند! به این دلیل که گمان می کنند در هر منطقه اگر مجتمع تجاری وارد بازار آن شود
اسفند ۶, ۱۳۹۸
ویروس کرونا

جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در مجتمع های تجاری

این مقاله در خصوص جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در مجتمع های تجاری نوشته شده است و شامل معرفی ویروس کرونا، روش های های انتقال ویروس کرونا و اقدامات لازم برای پیشگیری از مبتلا شدن خود و دیگران به ویروس کرونا تنظیم شده است.
اسفند ۲, ۱۳۹۸
مجتمع های تجاری

چرا مدیران مجتمع های تجاری از مجتمع تحت پوشش خودشان خریدی را انجام نمی دهند؟

چه دلیلی دارد که خود کارکنان زیر مجموعه مدیریت در مجتمع های تجاری از خود آنها خریدی را انجام نمی دهند
بهمن ۲۶, ۱۳۹۸
مجتمع های تجاری

آیا خرید آنلاین به ضرر مجتمع های تجاری است یا خیر؟

آیا فروشگاه ها برای خود سایت های خرید آنلاین ایجاد کنند، باعث خواهد شد تا فروش آنها کاهش یابد؟ این سوالی است که امروز در ایران همه مدیران مجتمع های تجاری چه تازه وارد چه قدیمی در ذهن خود دارند.